Sparreholm-fiber

 
Website counter


Årsmöte i Årdala Forssa Fiber Ekonomisk Förening
genomfördes Den 29/2 kl 19 i
Årdala hembygdsgård 


Det kom c:a 40 personer som beslöt bilda en ekonomiak förening.

Se mer


__________________________

Bredband via fiber till Årdala/Forssa 

Informationsmötet

den 23 januari 2016 Årdala Hembygdsgård.

    Se information från MÖTET
Klicka
HÄR
 
================================


Vad är fiber?

Det är en modern lösning för att föra över information. Särskilt viktigt i vår bygd där kopparledningarna till telefonerna och ADSL efterhand kommer att avvecklas helt. Fiberkabeln kan användas till internet, telefon och TV.

Är det viktigt med fiber?

Framtiden är redan här då många av oss redan är utan fast anslutning till våra telefoner och internet. En online casinos slots fiberanslutning gör att bygden kan fortsätta att vara en levande landsbygd. En stabil uppkoppling gör det möjligt att studera, arbeta och bo här med samma förutsättningar som stadens invånare. Allt fler av samhällets funktioner kommer att läggas ut på http://odds.casino/ digitala tjänster. För oss som bor här behövs inga förklaringar av vad dålig täckning innebär! Alla har väl råkat ut för samtal som bryts……

Ekonomi

Fiber ger en startkostnad men driftskostnaden blir lägre jämfört med mobila lösningar. Det finns möjlighet till lån för investeringen. Samtidigt höjer du värdet på din fastighet. mr green casino Tyvärr kan vi inte gå ut med en kostnad redan nu. Mer information på mötet.

Finns intresse?

Ja vi har redan en hög andel av de permanentboende som intresseanmält och anmälningarna från alla våra fritidsboende rullar in.

Är detta möjligt?

Ja definitivt om vi hjälps åt. Fler aktiva behövs dock, fundera på om du har möjlighet att hjälpa till.

Måste vi göra detta nu?

Självklart är det inte ett måste men nu finns möjlighet till att söka EU-stöd vilket gör fiber möjligt till ett rimligt pris. Hur länge dessa bidrag finns eller om det kommer fler möjligheter i framtiden vet ingen.

Kan man ansluta senare?

Det kan vara möjligt men till en betydligt högre kostnad.

Intresseanmälan är inte bindande men viktig för planeringen av vår bidragsansökan.

Vi behöver även fler som kan vara med och hjälpa till!


Kontakta Helena Nygren

e-post: helena.nygren@outlook.com

telefon: 070-26 10 314


Gå gärna med i facebook gruppen:


Fiber till Årdala/Forssa

Har du sänt in din INTRESSEANMÄLAN?
Om inte, klicka
HÄR

Se mer information om vad fiber till hemmet betyder för dig!
Klicka här
Bilden ovan visar intresseanmälda fastigheter 2016-02-01
INTRESSEANMÄLNINGAR 2015 - 2016
ÅRDALA-FORSSA ökar ! 

Se mer information på Årdala/Forsa

FIBER TILL HEMMET
En video som beskriver vad en FIBER-anslutning betyder, ger även en bild av förhållandet mot MOBILT bredband.
Kolla
HÄR


För mindre än 100 kr/månad
kan du finansiera din fiberanslutning om du kan plussa på ditt bolån!
Den 100 lappen och mer  kan du troligen spara in på dina TV, Telefon och Internetabonnemang!


VAD KOSTAR DET ??????

Vad kostar det att ansluta bredband via fiber?
En berättigad fråga. Exempel på vad det kostar idag jämfört med en ny fiberanslutning.        
I det här exemplet, en anslutningskostnad på 20,000:-
Se exempel på LÅNEKALKYL


Om du i dag har TV, Telefon och Bredband för Intrernet.
En normal kostnad för ett hushåll är c:a

Telefon  fast avg. Tillkommer samtalstaxa 145:-
Bredband 24 mbit                                          345:-
TV   Boxer Mix                                                234:-
_________________________________________
Summa                                                           
724:- /mån

Samma som ovan, men via fiber, beräknas kostnaden till:
Paket triple play t.ex. Tele 2  

(Telefon, bredband och TV 24 kanaler)       446:-   
Tillkommer Fibernätavgift/medlavg.              60:-      
Månadsavgift lån på anslutningsavgiften     84:-
________________________________________
Summa                                                           590:-/måm
Besparing på 1.600 -2.600 SEK/år

Kvaliteten och utbudet tjänster som kommer att finnas i fibernäten går ej att jämföra med dagens ADSL , mobil och TV antenner

.
SE SKILLNADEN PÅ HASTIGHET MELLAN DET DU HAR IDAG OCH DET DU KAN FÅ VIA FIBER Se Telias
BERÄKNING

Till fastighetsägare, hushåll och företagare i Sparreholmsorten =
Hyltinge, Helgesta och Årdala/Forssa


Vi befinner oss i ett teknikskifte där analoga system byts ut mot digitala system, men också i en tid då nya metoder för kommunikation snabbt utvecklas.

För att kunna använda nya kommunikations-möjligheter och nya tekniker framöver så behövs en utbyggnad och förnyelse av infrastrukturen, dvs transporten av information.

Att ha bredband via fiberoptik är den teknik som idag är stabilast och kan ge högst kapacitet för att skicka och ta emot digitala tjänster som tex tv, data, telefoni, trygghetslarm. Alla tjänster i samma
fiber och billigare.

Fiber är en optisk kabel som går från din fastighet direkt till en kopplingsstation och därifrån ut i världen.

Fiberutbyggnaden är redan klar i de flesta städer och större samhällen, men inte på landsbygden.

För att få tillgång till fibernät har folk på landsbygden organiserat sig i byalag som tagit ansvar för att bygga lokala fibernät. Här i Sparreholm är vi en grupp, dina grannar, som via Bygderådet och i samråd med Flens kommun nu tar initiativet till att installera bredband via fiberoptik med preliminär avgränsning av Sparreholms postnummerområde.

INTRESSEANMÄLAN

Det första vi måste göra är att ta reda på ditt intresse. Fyll i dina uppgifter under rubrik INTRESSEANMÄLAN och fyll i  namn adress fastighetbeteckning mm.
Detta binder dig INTE till att slutligen gå med.

Men om du svarar så får vi reda på om vi har ett rimligt underlag för investeringen i ett fibernät.

Ju fler som deltar desto lägre kostnad för alla. Det blir mycket dyrare om man vill ansluta sig senare. Den här investeringen är lika viktig för dig och fastighetens bestående värde som vatten, el, avlopp och telefoni.
En investering för 30-50 år och kostar under 100 lappen per månad, dessutom blir avgifterna för TV, Telefon och bredbandet mindre så utgifterna blir lägre från månad ett!

De som fyller i intresseanmälan kommer att bjudas in till möten, få information löpande och slutligen ett ekonomiskt förslag som du kan ta ställning till- men det är senare!

Först vill vi veta om du är intresserad, så fyll i Intresseanmälan.

_________________________________

 

Med vänlig hälsning

Sparreholm Fiber

Du kan kolla på Lantmäteriet om din fastighet!

Antal besök denna sida från och med 2013-10-07    Uppdaterad 2016-03-14

2016-03-14 Bidragsbeluten dröjer!
Se
Nyheter

PS: Sparreholm Fiber har lagt ner 794,5 dokumenterade timmar på bredbandsutbyggnaden. Då är inte de timmar med som respektive förening lagt ner sedan de bildades.
Redovisningen börjar 2014-03-06 då vi beviljades projektpengar av Leader Inlandet, innan dess hade flera möten hållits.
Värde: 794,5 x 175kr 139.037 kr  (Tyvärr saknas många timmar som inte blivit redovisade)

 


OBS! Helgesta och Hyltingeö Fiber-områden uppdateras inte här!
De har egna hemsidor/moln för information.

.
Årdala Forssa
2016-02-29
C:A
170 intresseanmälningar varav
c:a 77% fast boende!

.
Du behöver ett lösenord för att se intresseanmälningar, detta förutsatt att du sänt in en intresseanmälan!
Kontakta Helena Nygren 070-261 03 14

Har du lösenord klicka HÄR

2016-03-14
"INTRESSEANMÄLAN"
DET ÄR
FORTFARANDE AKTUELLT!

Bor du inom Årdala Forssa området (Se kartbilden nedan)Har du inte sänt in din INTRESSEANMÄLAN, gör det nu.
Intresseanmälan är inte bindande!

Klicka här---> Till IntresseanmälanOmrådeskarta:    Årdala / Forssa
.
Om det skall kunna bli några bidrag till fiberutbyggnaden gäller att få med nära 100% av fast boende dock minst 85-90%!

Vad vi vet just nu är att det är poängen som avgör om vi kommer får bidrag eller inte! Och då gäller att få med de fast boende, det är bara fast boende som ger poäng!!!!!

Det gäller att alla hjälps åt att informera om vikten av att få tillgång till  FIBERANSLUTNING!!!! 

ÄR DU OSÄKER PÅ VAD BREDBAND VIA FIBER BETYDER OCH VAD DET KOMMER ATT BETYDA FÖR DIG I NU OCH FRAMÅT!


Gå på Informationsmötet den 23 Januari och tag med dig dina grannar.


För mer information

Kontakta Helena Nygren

e-post: helena.nygren@outlook.com

telefon: 070-26 10 314


Gå gärna med i facebook gruppen:

Fiber till Årdala/Forssa

2015-09-16 Årdala-Forssa
Har du inte fått lösenord för att se Intresseregistret. Kontakta mig,
Bengt Elmwall 0157-306 48
Till intresseregistret

2015-09-02 Kl: 19.00.

ÅRDALA UPPTAKTSMÖTE!
Några initativtagare träffades på Pumpedal Sparreholm. Målsättning att starta ett byalag för Årdala-området.

Ett första steg till att bilda en grupp som aktivt tar upp jobbet med att förse landsbygen Årdla/Forrsa fiberanslutning gav mersmak. Lars Enqvist från Vadsbro Fiber kom med goda råd om hur de skall börja.

Området för Årdala justerades något så att det passar in i bilden efter inkomna intresseanmälningar.

Gruppen kommer att ta kontakt med olika aktörer för att se vad som redan gjorts för området. Det finns tex. 57 st intresseanmälningar insamlade via Sparreholm Fibers hemsida, det finns en första förstudie utförd av byNet för området.

Helena Nygren åtog sig att ta fram ett informationsblad som kommer att delas ut i Forssaområdet.​

För kontakt med gruppen klicka HÄR

Uppmaning till er i Årdala/Forssa området, om ni inte redan har sänt en intresseanmälan, gör det NU.
Klicka
HÄR​

--------------------------------------------------------------
Annons FAKTA  2015-05-23 

Se artikel från ATL Äga eller inte äga sitt BYALAGSNÄT? Se flkik Nyheter

Ny rapport: Samhället kan spara mångmiljard belopp på e-tjänster!  Läs mer